Προαγωνιστική

Σε αυτό το τμήμα, το οποίο είναι η φυσική συνέχεια του τμήματος των επίλεκτων, οι αθλητές μπαίνουν σε πιο έντονη αγωνιστική δραστηριότητα αφού οι προπονήσεις είναι περισσότερες μέσα στην εβδομάδα και η χρονική τους διάρκεια σχεδόν διπλασιάζεται.

Οι αθλητές τελειοποιούν την τεχνική τους και συμμετέχουν σε αρκετές αγωνιστικές εκδηλώσεις εντός και εκτός της Αττικής. Είναι ο προθάλαμος για την αγωνιστική κατηγορία.

Οι ηλικίες που συμμετέχουν στην προαγωνιστική κατηγορία είναι 10-11-12 ετών.