Διοίκηση Κολυμβητηρίου

Στην λειτουργία της διοίκησης του κολυμβητηρίου μας από το 2016 και μετά συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες ο διάσημος προπονητής κολύμβησης Βοικο Ρατσε και ο γιος του Μίλος Ρατσε αθλητικός παράγοντας μαζί με την γυναικά του Μιλιτσα Στανκοβιτς Ρατσε και σαν οικογένεια που είναι πολλά χρόνια στον αθλητισμό θα είναι πάντα κοντά στα παιδιά και τους γονείς του κολυμβητιριου για οποία βοήθεια χρειαστούν.