Όμιλος

Η αγωνιστική και προαγωνιστική ομάδα του ΚΟ Δελφίς μαζί με τα μέλη του συλλόγου

Η αγωνιστική και προαγωνιστική ομάδα του ΚΟ Δελφίς μαζί με τα μέλη του συλλόγου Πρόεδρο Μαρία Αναγνώστου, Γενική Γραμματέα Νέρι Νιανγκουάρα και προπονητές Βοίκο Ρατσε και Φώτη Στραβάκο.

Η αγωνιστική και προαγωνιστική ομάδα του ΚΟ Δελφίς μαζί με τα μέλη του συλλόγου Read More »